De Europese unie kiest Transeo en drie van haar leden om de norm voor efficiënte matching platforms in Europa te definiëren.

  • Transeo ontwikkelt de ” EU4BT ” Actieve Gebruikers voor bedrijfsovername project met een consortium uit Nederland, Spanje en België. 
  • Het doel van het project is om de goede praktijken van de werking van matching platforms (het aansluiten van potentiële kopers en verkopers van het MKB) in Europa in kaart te brengen. Tevens wordt er een begin gemaakt met het definiëren van de benodigde acties om verbindingen tussen platformen uit verschillende Europese landen te identificeren. 
  • De Europese Commissie schat dat 450.000 bedrijven en 2 miljoen banen, elk jaar worden overgedragen in de EU. Dat is de reden waarom Europa om het gemakkelijker gaat maken om bedrijven over te dragen.

Brussel, 4 Maart, 2015. Vorige week heeft in Barcelona de Kick – off bijeenkomst van de EU4BT plaatsgevonden. De belangrijkste doelstelling van het ” Actieve Gebruikers voor bedrijfsovername project ” project, is om normen voor efficiënte matching platforms te definiëren in Europa en om aanbevelingen te creëren om te zorgen voor een goede implementatie. De indirecte maar cruciale doelstelling van het project is om te beginnen met het definiëren van de benodigde acties om verbindingen tussen platformen uit verschillende Europese landen te creëren.

EU4BT (www.eu4bt.eu)

De EU4BT consortiumpartners hebben gewerkt aan de ontwikkeling van een unieke methode die een academische en wetenschappelijke studie combineert met de raadpleging en betrokkenheid van bijpassende platforms. Deze unieke studie over de bedrijfsoverdracht gebied zal een uniek inzicht geven in de matching platforms die actief zijn in Europa. Het opent de mogelijkheid van managers om hun ideeën te delen.  Het project zal informatie over specifieke functies zoals business model, ICT-tool achter de applicaties, bijpassende methodiek, aanvullende diensten, enz. verzamelen met het oog op de aanbevelingen van de Europese Unie over hoe het opzetten van efficiënte en duurzame markten in Europa uit te werken. De betrokkenheid van bijpassende platforms in Europa in de productie van goede normen is essentieel in dit Europese project. Dit project is onderdeel van het COSME ( concurrentievermogen van ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf ), een EU- programma dat draait tussen 2014-2020 die gericht is op het midden- en kleinbedrijf in de verschillende gebieden te ondersteunen zoals : toegang tot financiering, toegang tot markten, het ondersteunen van ondernemers en verbeteren van de omstandigheden voor het concurrentievermogen. De Europese Commissie schat dat 450.000 bedrijven, voorzien van 2 miljoen banen elk jaar in de EU worden overgedragen. Dat is de reden waarom Europa om het gemakkelijker gaat maken om bedrijven over te dragen en de ontwikkeling van meer effectieve ondersteuning nodig heeft.  Het EU4BT consortium is samengesteld door Transeo en drie andere leden uit heel Europa: ·         Sowaccess: (www.sowaccess.be) ” Société Wallonne acquisities en investeringen is een afdeling van de SOWALFIN groep. Dit is een Waalse onderneming voor MKB- overdracht en overname . SOWACCESS is stichtend lid van Transeo AISBL. De twee belangrijkste taken zijn het faciliteren van contacten almede verkopers en kopers in België, Frankrijk en Nederland. Dankzij een door de EU erkend matching platform met een unieke actieve matching methodologie is het mogelijk om het bewustzijn over de verkoop / overname van MKB ondernemingen in Wallonië te verhogen.

  • Reempresa: (www.reempresa.org)Het Centre de Reempresa de Catalunya is een non- profit publiek- privaat initiatief partnerschap in 2010 gelanceerd door de Catalaanse Werkgevers Vereniging (Cecot), door de Fundació Cecot Innovació ( FCI ) en door de Private Stichting bevorderen van zelfstandig ondernemerschap in Catalonië (CP’AC). Het loopt een bedrijfsoverdracht matching platform en biedt ook ondersteuning diensten voor haar verkopers en kopers . Het wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ( EFRO ) van de Europese Commissie.
  • Hogeschool Utrecht: (www.hu.nl) HU Business School Utrecht / Faculteit Economie en Bedrijfskunde, doet onderzoek naar succes en falen van bedrijfsoverdrachten in het MKB sinds 2004, wat heeft geleid tot internationale geciteerde publicaties. Van de 13 studies binnen de business school drie zijn gewijd aan ondernemerschap. HU Business School Utrecht wordt beschouwd als een van de leidende partijen in het bedrijfsleven overdracht van onderzoek en onderwijs door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Kamers van Koophandel en specifieke brancheorganisaties.

Over Transeo (www.transeo-association.eu)

Transeo is de Europese vereniging voor MKB Transfer/ bedrijfsvoernames. Transeo verzamelt MKB -overdracht (verkoop / overname ) deskundigen uit de private, publieke en academische sector. Ons doel is om MKB transfers te verbeteren door de uitwisseling van goede praktijken en het stimuleren van de samenwerking tussen deskundigen uit verschillende sectoren en regio’s en landen. Transeo werkt ook nauw samen met de Europese Commissie. Transeo verhoogt het bewustzijn van de bedrijfsoverdracht kwestie op regionaal , nationaal en Europees niveau . Transeo werkt aan oplossingen en projecten om bedrijfsoverdracht op Europese schaal te verbeteren.

Contact:

Secetariaat Transeo aisbl
Nicolas Pirotte – npirotte@sowaccess.be – +32(0)4 220 01 82
Marie Depelssemaker – marie.depelssemaker@transeo-association.eu – +32(0)4 220 01 80

Share This:

This entry was posted in Press Releases. Bookmark the permalink.