Banc Santander

Salvador Lanzas, Director Oficina Empreses i Roger Santiesteve Director Oficina Universal

Salvador Lanzas, Director Oficina Empreses i Roger Santiesteve Director Oficina Universal

El Servei d'Assessorament en Productes Financers que t'ofereixen la Cecot i el Banc Santander és un servei que vol apropar el crèdit a les empreses, a través d'oferir assessorament i consultoria financera personalitzada, amb l'objectiu que els nostres associats puguin exposar directament les seves necessitats de finançament, contribuint així a la millora de la competitivitat empresarial.


* [ Avís Compliment RGPD ] Amb l’enviament d’aquest formulari de consulta a l'assessor confirmeu que heu llegit la següent Informació bàsica sobre Protecció de Dades i Política de Privadesa.

S'ofereix assessorament en:

Finançament a curt termini. El Finançament per al dida a dia de la teva empresa.

 • Crèdit Advance: Crèdit per finançar projectes empresarials a curt termini, a través d'un compte de crèdit a 12 mesos a tipus d'interès fix o variable.
 • Préstec per al pagament d'impostos: Un préstec per finançar el pagament de l'IVA, l'IRPF o l'impost de societats durant 3 mesos.
 • Cartera comercial: Descompte i avançaments. Una modalitat de finançament que permet d'anticipar l'import dels efectes (lletres, pagarés i rebuts) o crèdits comercials.
 • Factoring: Factoring amb Recurs o sense Recurs, Factoring d'Exportació i Factoring Advance.
 • Confirming: Confirming Pagament Immediat, Confirming Internacional i Confirming Advance.

 

Finançament a mitjà i llarg termini. El finançament que la teva empresa necessita per continuar creixent.

 • Línia Iniciativa Pimes: Línia amb el suport de la Unió Europea destinada a finançar projectes d'inversió i circulant de pimes i autònoms.
 • Finançament Fons Europeus: Diferents línies de finançament per a empreses amb menys de 3.000 empleats, autònoms, comerços, petites empreses i línies per a Extremadura.
 • Finançament SGR: Línia de mediació per a autònoms i entitats públiques i privades que tinguin l'aval d'una Societat de Garantia Recíproca (SGR) o de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA).
 • Lísing i rènting: Som líders en el mercat de rènting i líders en operacions de lísing.
 • Finançaments estructurats: Finançament per a projectes complexos que exigeixen estructures financeres amb requisits específics.
 • Préstec promotor: T'ajudem a construir els teus projectes. 

 

Finançament internacional. Solucions financeres per al negoci exterior.

 • Prefinançament d'exportació: Per a tota mena d'empreses, negocis i empresaris autònoms que realitzin compravendes amb l'exterior.
 • Avançaments d'exportacions: Crèdit per exportar que permet l'exportador espanyol de cobrar al comptat l'import de les vendes amb pagament ajornat.
 • Factoring Exportació: Modalitat financera per la qual una empresa cedeix a una companyia de factoring els drets de cobrament de la totalitat o una part de la seva facturació a curt termini.
 • Forfaiting: Permet de cobrar al comptat les vendes a termini i eliminar tots els riscos inherents, entre d'altres avantatges.
 • Export Finance: Potenciador de l'activitat internacional de les empreses, en operacions a mitjà i llarg termini i en condicions financeres molt favorables.
 • Finançament d'importacions: Pot millorar la rendibilitat finançant-se en una divisa o en una altra i incrementa la solvència, entre d'altres avantatges.
 • Confirming Internacional: Serveis administratius i financers a clients importadors residents a Espanya i al col·lectiu dels seus proveïdors estrangers.
 • Lísing d'importació: Una alternativa per finançar l'adquisició, en els mercats exteriors, de l'equipament necessari per a l'activitat productiva.

 

Fons Advance. El Fons Advance finança projectes singulars d'inversió per al creixement del negoci (p. ex.: R+D+i, immobilitzat material, expansió d'operacions) per a pimes de més de 3 anys de vida per un import mínim d'1.000.000 d'euros, un termini mínim de 3 anys i mitjançant deute estructurat a la tipologia del projecte: subordinat, convertible o d'un altre tipus.

Per a més informació, sol·licita una entrevista personal amb els Assessors en Productes Financers de Banc Santander a través d'aquest formulari.