Llei de segona oportunitat per l'empresari, acords de refinan├žament i deute per capital

Convoca
Club Cecot Financer & Fiscal
Data
19/11/2015
Hora
08:30 h - 10:30 h
Lloc
Seu de la Cecot - Sant Pau, 6 - 08221 Terrassa

Les noves modificacions de la llei concursal han anat orientades en dos sentits, un primer és que el deutor pugui aconseguir pactes amb els seus creditors introduïnt els acords de refinançament. El segon sentit és donar sortida als deutors a través de la remissió de deute.

La Sra. Clàudia Morató, el Sr. Mariano Hernández i el Sr. Mario Palomar, tots tres advocats de M&M Abogados Partnership abordaran totes aquestes novetats.