La gestió del marge a través de les compres: El secret per augmentar el benefici

Convoca
Club Cecot Financer & Fiscal
Data
20/06/2017 - 20/06/2017
Hora
08:30 h - 10:30 h
Lloc
seu de la Cecot, carrer Sant Pau, 6 de Terrassa

Les compres, contractacions, conjuntament amb la gestió comercial és part essencial de la gestió del marge, com a eina fonamental de generació de benefici.

En aquesta sessió veurem alguns conceptes fonamentals per fer evolucionar l'àrea de compres cap a un procés d'alt valor afegit i generador de marge. Es donarà resposta als aspectes de com es pot variar el benefici, per què comprant barat podem perdre marge, també ens mostraran que no és el mateix comprar que aprovisionar i que no tot es pot comprar de la mateixa forma.

Ponent: Sr. Sebastià García és professor de gestió de compres avançades, aprovisionaments, gestió econòmica i financera per compradors i economia d’empresa  i soci fundador i director general de GBIE Global Business Inputs Experts (www.gbie.es).