La fi de la ultraactivitat del convenis col·lectius: Què cal fer ara?

La fi de la ultraactivitat del convenis col·lectius: Què cal fer ara?Convoca
Club Cecot de Recursos Humans
Data
19/07/2013 - 19/07/2013
Hora
09:30 h - 11:30 h
Lloc
Seu de la Cecot · Sant Pau, 6 08221 Terrassa

El termini d'un any fixat per la reforma laboral per a la pròrroga automàtica dels convenis denunciats i pendents de renovació es va exhaurir el passat 8 de juliol.

El fet que un conveni quedi sense efecte implica que empreses i treballadors acollits al mateix, queden referenciats al conveni d’àmbit superior, més genèrica, i , si no existeix, els mínims que fixa l’Estatut dels Treballadors, amb la conseqüent pèrdua de determinats drets adquirits.