Com sortir d'una situació de crisi innovant

Com sortir d'una situació de crisi innovantConvoca
Club Cecot d'Innovació i Tecnologia
Data
21/09/2010 - 21/09/2010
Hora
08:30 h - 10:30 h
Lloc
Seu de la Cecot, carrer de Sant Pau, 6, de Terrassa

La situació actual que estem vivint fa que les empreses hagin d’adaptar els seus productes, serveis i tecnologies a las noves realitats del mercat i focalitzar les iniciatives de millora, no només en projectes de reducció de costos i productivitat, sinó en projectes d’innovació.
Veure la convocatòria.